Klej do kafli

Klej ogniotrwały HTG-1200/1

Wykonany na bazie A12O3, SiO2 i rozpuszczalników nieorganicznych

Przeznaczenie:

  • Klejenie elementów ceramicznych stosowanych w budowie kominków i pieców  ceramicznych (płyty izolacyjne krzemianowo wapniowe, płyty wermikulitowe, sznury  izolacyjne, płytki ceramiczne i kafle itp.)
  • Klejenie ceramiki ogniotrwałej do różnych podłoży ceramicznych i metalowych
  • Klejenie cegieł ogniotrwałych szamotowych i innych.

Parametry:

Skład chemiczny po wysuszeniu – wagowo Al2O3 – max. 10%SiO2 – min. 85%
Temperatura stosowania 1200oC
Uziarnienie 0,0 – 0,1 mm
Gęstość w stanie gotowym do użycia Około 1,85 g/cm3
Maksymalny skurcz w temp. 11000C 0,5%
Kolor beżowy
Postać Pasta gotowa do stosowania
Sposób nanoszenia Szpachla, paca
Opakowania Wiadra plastikowe 5, 10, 20 kg
Przechowywanie Temperatura 0oC – 30oCw miejscach zacienionych i suchych
Okres przechowywania 6 miesięcy

Sposób użycia:

  • Po otwarciu pojemnika klej dokładnie przemieszać szpachelką. Nakładać na oczyszczone powierzchnie przy pomocy szpachli lub pacy. Przeciągnąć szpachlę z ząbkami  po naniesionej warstwie kleju i docisnąć klejony element do podłoża
  • w przypadku klejenia płyt krzemianowo wapniowych miejsca przycięcia zaimpregnować impregnatem HTG
  • po sklejeniu elementów należy odczekać około 12 godzin a następnie suszyć spoinę w temperaturze minimum 110oC przy pomocy dmuchawy, grzejnika elektrycznego lub rozpalając kominek lub piec.
  • Do rozcieńczania kleju można zastosować niewielką ilość wody. W przypadku klejenia płyt krzemianowo wapniowych zamiast wody stosować impregnat HTG

Szkodliwość:

Klej nie jest ani toksyczny ani szkodliwy dla zdrowa. Może jednak podrażniać skórę. Należy unikać wdychania oparów i chronić ręce rękawicami a w przypadku zatarcia oczu należy przemyć je dużą ilością wody. Klej jest niepalny a jego opary w powietrzu nie tworzą mieszanin wybuchowych.